Disclaimer

Bij het realiseren van deze website hebben wij geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Het kan gebeuren dat bepaalde informatie onjuistheden bevat. Mediornv.be is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Links in deze website die verwijzen naar andere sites kunnen voeren naar informatie van derden waarover mediornv.be geen controle heeft. Mediornv.be draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.